Classic Gelderlandrit

23 september 2023

Introducing The Amazing

Slideshow Addon

Read More

Introducing The Amazing

Slideshow Addon

Read More

De Voorwaarden

Samen maken we een paar afspraken waar we ons aan houden.

De Auto

Deelname staat open voor klassieke automobielen met een bouwjaar van voor 1 januari 1990 en deze dient te beschikken over een geldige APK (indien van toepassing).

Verzekering
De deelnemer draagt zelf verantwoording voor een autoverzekering, minimaal WA en dekking voor deelname aan regelmatigheidsevenementen, geldig tijdens de Classic Gelderlandrit.

Apparatuur
In de auto aangebrachte of standaard aanwezige analoge of digitale hulpmiddelen voor afstand- en/of snelheid- en/of tijdmeting, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Deze apparatuur mag zowel mechanisch als elektronisch als gps-gestuurd zijn. Het gebruik van apps op een smartphone met bovengenoemde functionaliteiten is niet toegestaan. Het gebruik van een elektronisch kompas is toegestaan. Dit kompas mag eventueel gps-gestuurd zijn. Het gebruik van gps-navigatieapparatuur of smartphones ten behoeve van plaatsbepaling is niet toegestaan op straffe van uitsluiting.

Gegevensgebruik

Met mijn inschrijving voor de Classic Gelderlandrit geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens zoals vermeld in het Privacy Statement en voor het gebruik van evt. foto- en filmopnamen van mij en/of mijn auto voor publicitaire doeleinden.

De Inschrijving

Uw inschrijving is volledig na ontvangst van het inschrijfformulier en de ontvangst van het inschrijfgeld. Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling. Bij inschrijving verklaart u zich accoord met deze deelnamevoorwaarden. 
De inschrijving sluit 10 september 2023 of zoveel eerder indien het maximum aantal toe te laten deelnemers is bereikt. Latere inschrijvingen zullen op een wachtlijst worden geplaatst.

Annuleren

Het inschrijfgeld wordt gerestitueerd onder de volgende voorwaarden:

  • bij annulering voor 10 juli 2023: 100% restitutie van het inschrijfgeld;
  • bij annulering voor 14 augustus 2023: 50% restitutie van het inschrijfgeld
  • bij annulering na 14 augustus 2023: geen restitutie. Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven
  • In geval van organisatorische overmacht:  minimaal 20 % restitutie van het inschrijfgeld.

Van overmacht is sprake wanneer de Classic Gelderlandrit geen doorgang kan vinden door een oorzaak die buiten enige schuld van de organisatie is ontstaan en de organisatie niet kan worden aangerekend. Als voorbeeld kan dienen bijvoorbeeld een rijverbod als gevolg van vogelpest of Covid-19.

De Kosten

Uw bijdrage aan onze leuke en spannende rally.

Inschrijfgeld
Deelname aan de Classic Gelderlandrit kost € 250,- per equipe. Dit is uiteraard inclusief de lunch en het diner op zaterdagavond. Ook alle rallybescheiden zijn vanzelfsprekend hierbij inbegrepen. En natuurlijk wordt voor uw equipe een extra WAM-verzekering afgesloten.

Zakelijke inschrijving

Op het inschrijfformulier kunt u ook aangeven of u van een zakelijke inschrijving gebruik wilt maken. Naast de persoonlijke inschrijving plaatsen wij een advertentie in alle routeboeken. U ontvangt na inschrijving een factuur.

  • Met een advertentie op A5 formaat (liggend) € 400,-
  • Met een advertentie op A4 formaat  € 500,-


Betaling

Uw inschrijving is pas compleet na ontvangst van het inschrijfgeld. Dit kan direct bij inschrijving via een betaallink. Mocht dit niet lukken kunt u uw inschrijfgeld overmaken op rekening : NL30 ABNA 0562 340 351 t.n.v. Stichting Classic Gelderlandrit o.v.v. de namen van uw equipe (bestuurder en navigator). 

Logo_AutoHisorica_White.png

Servicebureau voor
auto-evenementen

A Haarweg 16
3953 BH Maarsbergen
E info@autohistorica.nl
M +31 6 53 93 47 60
Copyright © 2023 AutoHistorica

Design & Development by AutoHistorica

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles